Національний університет «Львівська політехніка»
Р А Д А   М О Л О Д И Х   В Ч Е Н И Х

Головна Положення Секції «Гранти» «Найкращий» Довідник Фотогалерея

  ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ


Премія Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та
науково-технічних розробок
 • Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року проведення конкурсу має бути менше 35 років.
 • На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні праці яких були відзначені державними нагородами України.
 • Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб.
 • Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів або співавторів) один раз.
 • Премія запроваджується для молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при цьому:
  • відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами;
  • розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);
  • створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);
  • створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

до 1 квітня
20 000 грн.
Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис вiд 16.03.2007 № 775-V

Премії Президента України
для молодих учених
 • Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.
 • На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
 • На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.
 • Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.
 • Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.
 • До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.

до 1 березня
20 000 грн.
Указ Президента України,
Положення від 12.06.2000 № 779/2000

Премія Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у
розбудові України
 • Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.
 • Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими критеріями:
  • за наукові досягнення — рівень державного та міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;
  • за творчі досягнення:
   • здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;
   • вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної культури українського народу;
   • значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;
  • за спортивні досягнення — високий спортивний результат (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу серед молодших вікових груп;
  • за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху — активне залучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.

до 1 березня
200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Кабінет Міністрів України;
Постанова, Положення, Опис, ... вiд 21.11.2007 №1333